Časté otázky a odpovědi - co Vás zajímá?

Zde budou zodpovídány nejčastěji kladené dotazy.

2. Jak mohu vyjádřit nesouhlas s odběrem orgánů?


Vyjádření nesouhlasu s posmrtným odběrem tkání a orgánů je možno vyjádřit:

a) ve zdravotnickém zařízení, kdy je vyjádření nesouhlasu stvrzeno podpisem pacienta, ošetřujícího lékaře a svědka. Pokud se pacient s ohledem na svůj zdravotní stav nemůže sám podepsat, potvrdí projev jeho vůle ještě další svědek. Pokud se jedná o nezletilou osobu, nebo osobu zbavenou způsobilosti, podepíše zápis její zákonný zástupce a ošetřující lékař. Originál zápisu se ukládá do zdravotnické dokumentace pacienta. Kopie zápisu se zasílá nejpozději do 3 dnů od jejího sepsání na adresu Koordinačního střediska pro resortní zdravotnické informační systémy ke zpracování a zaevidování do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů.

b) mimo zdravotnické zařízení, kdy je zápis vyjádření nesouhlasu stvrzen podpisem občana a jeho podpis je úředně ověřen. Pokud je vyjádření nesouhlasu vystavováno za nezletilou osobu, nebo osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům, podepíše zápis vyjádření nesouhlasu její zákonný zástupce. Úředně ověřený zápis vyjádření nesouhlasu se zasílá na adresu Koordinačního střediska pro resortní zdravotnické informační systémy ke zpracování a zaevidování do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů.