Časté otázky a odpovědi - co Vás zajímá?

Zde budou zodpovídány nejčastěji kladené dotazy.

7. Kam má zaslat svou žádost o registraci?


Vaše vyjádření nesouhlasu zasílejte na adresu zpracovatele registru, kterým je:

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Palackého náměstí 4, P.O.Box 60
128 01, Praha 2