Časté otázky a odpovědi - co Vás zajímá?

Zde budou zodpovídány nejčastěji kladené dotazy.

9. Mohu spolu s vyjádřením nesouhlasu s posmrtným odběrem tkání a orgánů vyjádřit
i nesouhlas s uskutečněním pitvy?

Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů se zabývá pouze problematikou posmrtného odběru tkání a orgánů, nikoliv problematikou pitev. Ta se řídí jinými právními předpisy jako jsou např. Trestní řád §105 a §115; Zákon o péči o zdraví lidu 20/1966 Sb; vyhláška 19/1988 Sb., o postupu při umrtí a pohřebnictví, ve znění zákona č.256/2001 Sb.
a některé další.