Formulář pro vyjádření o nesouhlasu s posmrtným odběrem tkání a orgánů
pro účely evidence nesouhlasících osob v registuru je ve formátu pdf.


formular.pdf

Logo Acrobat Reader

Alternativně lze stáhnout formulář i z tohoto odkazu.

Formulář je možno vyplnit na počítači a poté vytisknout,
 případně vyplnit hůlkovým písmem ručně po vytištění.
Návod na vyplnění je součástí formuláře (na obou stranách).

O vytištěný formulář je též možno zažádat na adrese: