Vítáme Vás na informační stránce Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odberem tkání a orgánu.

Všeobecné informace o registru - tisková zpráva ministerstva zdravotnictvíMinisterstvo zdravotnictví zřídilo
Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů


Dárcovství orgánů a tkání je vysoce humánním rozhodnutím. Darované orgány a tkáně zachraňují v akutních případech životy mnoha lidem a dalším umožňují prodloužení spokojeného života o mnoho let. To se týká zejména pacientů s onemocněním ledvin, srdce, plic a jater. Z tohoto hlediska je dobré, aby se každý zamyslil a odpovědně rozhodl, zda třeba on sám, či někdo z jeho příbuzných či dětí nebude v podobné situaci a zda nebude neúměrně dlouho čekat na telefonát z transplantačního centra – dostavte se k operaci!

Každý člověk má rovněž možnost za svého života vyjádřit nesouhlas s tím, aby po jeho smrti byly ze zemřelého těla odebrány tkáně a orgány vhodné k transplantaci. Aby bylo možné eventuelní nesouhlasy evidovat nebo následně zjišťovat, nebyl-li takový nesouhlas vysloven, zřídilo MZ Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů.

Vyjadřovaný nesouhlas musí podle zákona 285/2002 Sb. o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon) obsahovat některé nezbytné náležitosti a zákonem dané údaje. Pro sepsání nesouhlasu byl vytvořen jednoduchý formulář, který obsahuje pole pro:
  • údaje o osobě nesouhlasící s posmrtných odběrem tkání a orgánů
  • údaje o rozsahu nesouhlasu (formou zaškrtávacích políček)
  • případné následné zrušení již dříve vysloveného nesouhlasu
  • údaje o případném zákonném zástupci ( v případě nezletilých či právně nezpůsobilých osob)
  • místo, datum, čas a podpis nesouhlasící osoby
Formulář lze vyplnit buď přímo osobou nesouhlasící s posmrtných odběrem tkání a orgánů mimo zdravotnické zařízení (je k dispozici volně ke stažení v elektronické podobě na internetových stránkách registru www.nrod.cz) nebo ve zdravotnickém zařízení za pomoci ošetřujícího lékaře.

V prvním případě je potřeba v zápisu úředně ověřit podpis osoby nesouhlasící s odběrem tkání a orgánů nebo jejího zákonného zástupce. To je nezbytné pro ověření faktu, že formulář vyplnila skutečně uvedená osoba.

Druhou možností je vyplnění formuláře ve zdravotnickém zařízení u ošetřujícího lékaře. V tomto případě se ve formuláři uvádějí i údaje o daném zdravotnickém zařízení, údaje o ošetřujícím lékaři a jednom svědku. V situaci, kdy není osoba nesouhlasící s posmrtným odběrem tkání a orgánů sama schopna se s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat, je ve formuláři navíc uváděn druhý svědek. V případě vyplňování zápisu ve zdravotnickém zařízení už není nutno úředně ověřovat podpis nesouhlasící osoby, či lékaře a svědků.

Zřízený registr naplňuje úkoly vyplývající ze zákona č. 285/2002 Sb. a umožňuje vyjít vstříc zásadním odpůrcům darování orgánů či tkání tak, aby nemohlo dojít k neodpovídající manipulaci s jejich tělem po smrti. Podle tohoto zákona dále zůstává předpokládaný souhlas dárce s tím rozdílem, že musí být zkoumáno, zda není záznam v registru o přání občana, o tom, že orgány či tkáně nemají být odebrány.