Vítáme Vás na informační stránce Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů.

Všeobecné informace o registru


Legislativní rámec registru
Formulář pro vyjádření o nesouhlasu s posmrtným odběrem tkání a orgánů

Časté otázky a odpovědi - co Vás zajímá?

Kontaktní údaje na zřizovatele, správce a zpracovatele registru
   DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
  S účinností od 16.6.2016 dochází ke změně adresy pro zasílání vyjádření o nesouhlasu s
  posmrtným odběrem tkání a orgánů.

    Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
    Palackého náměstí 4, P.O.Box 60
    128 01, Praha 2